Ανακοινώνεται ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ξεκινά την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.

Για τα βιβλία με σημείο διανομής το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η διανομή θα πραγματοποιείται από τηΒιβλιοδιανομή του ΟΠΑ (Πατησίων και Αντωνιάδου) καθημερινά 9:00 – 13:00. Για την παραλαβή των διδακτικών βιβλίων απαιτείται η επίδειξη Ακαδημαϊκής ή Αστυνομικής Ταυτότητας. Εάν η παραλαβή πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση νομίμως θεωρημένης εξουσιοδότησης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός Ακαδημαϊκής ή Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου φοιτητή. Ο εξουσιοδοτημένος θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης και παραλαβής συγγράμματος σε μάθημα που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων.

Αρθρογράφος

διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών ΑΣΟΕΕ-ΟΠΑ