Το υπουργείο Παιδείας της Σουηδίας διεκδικεί τα τρία ιδιωτικά σχολεία της χώρας να γίνουν δημόσια και ανοιχτά σε όλους ανεξάρτητα της οικονομικής τους κατάστασης.

Η σουηδική κυβέρνηση προτείνει να σταματήσουν τα τρία εναπομείναντα ιδιωτικά εσώκλειστα σχολεία της χώρας να χρεώνουν δίδακτρα στους γονείς για την μόρφωση των παιδιών τους και να γίνουν δημόσια, χρηματοδοτούμενα από το κράτος.

Ο Σουηδός Υπουργός Παιδείας, Jan Björklund, δήλωσε: “Είναι δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς το γεγονός ότι λίγα σχολεία θα έπρεπε να λειτουργούν με διαφορετικούς όρους από όλα τα υπόλοιπα”

Επίσης τόνισε ότι η ειδική ρύθμιση στην οποία υπόκεινται τα τρία αυτά σχολεία, έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της δωρεάν εκπαίδευσης στην οποία η Σουηδία είχε πρωτοπορήσει από τις αρχές του ’90.

Σκοπός της Σουηδικής κυβέρνησης είναι όλα τα σχολεία να είναι ανοιχτά σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής τους τάξης.

Αρθρογράφος

External Auditor FTW