Για συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 4% το 2013, έναντι 6,4% το 2012, και ανάκαμψη την επόμενη χρονιά, με ρυθμό ανάπτυξης 0,6%, κάνει λόγο η Κομισιόν στις φθινοπωρινές της προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Όσον αφορά στο 2015, αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,9%.

Στις εαρινές προβλέψεις του Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ύφεση 4,2% το 2013 και ανάκαμψη 0,6% το 2014.

Αναφορικά με τα άλλα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, η Κομισιόν εκτιμά πως το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 176,2% φέτος, για να μειωθεί στο 175,9% το 2014 και στο 170,9% το 2015. Σημειώνει ότι στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται το κόστος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.

Επίσης, το έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13,5% του ΑΕΠ το 2013 και να μειωθεί στο 2,0% το 2014 και στο 1,1% το 2015.

Αρνητική θα είναι, ωστόσο, η εξέλιξη της ανεργίας, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί από το 17,7% το 2011 και το 24,3% το 2012, στο 27% το 2013 (27% ανέφεραν επίσης οι προβλέψεις του Μαΐου ). Από το 2014 θα καταγραφεί μείωση, στο 26%, η οποία θα συνεχιστεί το 2015 με 24%.

Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφεύγει να προσδιορίσει το ύψος του δημοσιονομικού κενού του ελληνικού οικονομικού προγράμματος για το 2014. Προειδοποιεί, ωστόσο  ότι τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος θα υπονομεύσουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Αρθρογράφος

External Auditor FTW