Ορθάνοικτη είναι πλέον η «πόρτα» των συγχωνεύσεων στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα, καθώς η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2011 επιβεβαίωσε τις τεράστιες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών εν όψει της ανακεφαλαιοποίησής τους και οι οποίες θεωρούνται αδύνατο να εξυπηρετηθούν μέσα από μεμονωμένες δράσεις.

Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έσπευσαν την Παρασκευή να λάβουν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 18 δισ. ευρώ έναντι των συνολικών κεφαλαίων που θα χρειαστούν και τα οποία εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 40 δισ. ευρώ. Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι άλλωστε η ρύθμιση που πέρασε στην πρόσφατη πράξη νομοθετικού οεριεχομένου για το ΤΧΣ και η οποία ορίζει το ύψος των κεφαλαίων του Ταμείου στα 50 δισ. ευρώ.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων του 2011 επιβεβαίωσε τη δεινή κεφαλαιακή θέση στην οποία έχει περιέλθει το πιστωτικό σύστημα και η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα προκαλέσει τον καταλυτή των εξελίξεων, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες συμμετείχαν στο PSI με ομόλογα και δάνεια συνολικής αξίας 35,7 δισ. ευρώ. Η μετά φόρων ζημία από το PSI ξεπέρασε τα 23,5 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,27 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι συνολικές ζημίες του 2011 για τη μεν Alpha ανήλθαν σε 3,83 δισ. ευρώ, για την ΕΤΕ σε 12,34 δισ. ευρώ, για τη Eurobank σε 5,5 δισ. ευρώ και για την Πειραιώς σε 6,6 δισ. ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένων των κυπριακών τραπεζών αλλά και των δύο κρατικών (ΑΤΕ και ΤΤ) εκτιμάται ότι οι συνολικές ζημίες του πιστωτικού συστήματος υπερβαίνουν τα 41 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2011.

Η ενίσχυση που έλαβαν με τη μορφή βεβαιώσεων συμμετοχής στην ΑΜΚ οι παραπάνω τράπεζες από το ΤΧΣ διαμορφώθηκε στα 18 δισ. ευρώ. Ειδικότερα η Εθνική έλαβε 6,9 δισ. ευρώ, η EFG Eurobank 4,2 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 5 δισ. ευρώ και η Alpha Bank μόλις 1,9 δισ. ευρώ. Το ύψος των εγγυήσεων που δόθηκαν από το ΤΧΣ ανά τράπεζα καθορίστηκε με βασικό κριτήριο ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να είναι ίσος ή υψηλότερος του 8%.

Είναι προφανές ότι με δεδομένη τη χρηματοοικονομική κατάσταση των εγχώριων τραπεζών, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε με τα αποτελέσματα της Παρασκευής, σε συνδυασμό με την άρνηση των μετόχων αλλά και των μεγάλων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου, μόνο η δημιουργία μεγέθους και η ύπαρξη σημαντικών συνεργειών και οικονομιών κλίμακας μπορεί να καταστήσει ελκυστικές τις ελληνικές τράπεζες.

Πηγή: express.gr

Αρθρογράφος

διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών ΑΣΟΕΕ-ΟΠΑ