Η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, εξαιρεί από τους δικαιούχους  όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογικού εισοδήματος, με συνέπεια να μην έχουν το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 3 του Άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  προβλέπεται, ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογικού Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου, κατά το άρθρο 7 του ΚΦΕ, εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος.

Δεδομένου δε, ότι με βάση το άρθρο 7 του ΚΦΕ, στα προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου περιλαμβάνονται και όλα τα ενήλικα τέκνα, ηλικίας έως 25 ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα προστατευόμενα τέκνα,  που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τους γονείς τους και διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες δεν δικαιούνται επιδόματα θέρμανσης.

Με τους φοιτητές που μένουν χωρίς επίδομα να υπολογίζονται στους 150.000, οι εκτιμήσεις φθάνουν τη δαπάνη για το επίδομα θέρμανσης (εάν τους δινόταν τελικά) στα 45 εκ. ευρώ, δηλαδή περίπου 300 ευρώ στον καθένα.

Το ποσό αυτό είναι αμελητέο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά μπορεί να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες φοιτητών και παράλληλα να αυξήσει την κατανάλωση του πετρελαίου. Πολύ περισσότερο, όμως, μπορεί να συμβάλει ώστε να αποφύγουμε τραγικά περιστατικά όπως αυτό πριν από μερικούς μήνες με τους φοιτητές στη Λάρισα.

Είναι προφανές, ότι ο αποκλεισμός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων από το επίδομα θέρμανσης έγινε για δημοσιονομικούς λόγους, για να μην διευρυνθεί δηλαδή ο αριθμός των δικαιούχων και να μην χρειαστεί να εκταμιευτούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουν προβλεφθεί.

Από την άλλη μεριά όμως, το ποσό αυτό θα έδινε “ανάσα” στις οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα και τις δαπάνες στέγασης και φοίτησης των παιδιών τους.

Αρθρογράφος

External Auditor FTW