Κάρτα σίτισης | Οδηγίες για την ανανέωση

ΒΗΜΑ 1: Λήψη αρχείου ηλεκτρονικής αίτησης (αρχείο σε μορφή .doc)
Για την λήψη της ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή συσσιτίου επισκέπτεστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):
http://aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=12
Στην συνέχεια την συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας και την αποθηκεύετε (π.χ. AITHSH_SITISHS_PAPADOPOULOS_IOANNIS) για να την κάνετε επισύναψη στο Βήμα 4.

ΒΗΜΑ 2: Λήψη αρχείου ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (αρχείο σε μορφή .doc)
Για την λήψη της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης επισκέπτεστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):
http://aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=12
Στην συνέχεια την συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας και την αποθηκεύετε (π.χ. YPEY8YNH_DHLWSH_GIA_SITISH_PAPADOPOULOS_IOANNIS) για να την κάνετε επισύναψη στο Βήμα 4.

ΒΗΜΑ 3: Σαρώνετε (scan) σε ηλεκτρονική μορφή όσα δικαιολογητικά τα έχετε σε έντυπη μορφή (εκτυπωμένα ή πρωτότυπα), ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση (που μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) :
http://aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=12

Σημείωση: Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014, μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά (μορφή αρχείου .pdf) μέσω taxisnet.

ΒΗΜΑ 4: Επισύναψη αρχείων
Σε αυτό το βήμα επισυνάπτετε:
α) την αίτηση για την παροχή συσσιτίου (αίτηση σίτισης) που έχετε συμπληρώσει με τα στοιχεία σας,
β) την υπεύθυνη δήλωση που έχετε συμπληρώσει με τα στοιχεία σας,
γ) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014,
δ) την πρόσφατη βεβαίωση σπουδών σας
ε) τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με ποια κατηγορία ανήκετε.

Βήμα 5: Αποστολή αίτησης και επισυναπτόμενων αρχείων
Αφού έχετε επισυνάψει τα απαιτούμενα αρχεία κάνετε αποστολή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

αναγράφοντας στο θέμα (subject) «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2014-2015» (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2014-2015)

πηγή: Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ

Αρθρογράφος

διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών ΑΣΟΕΕ-ΟΠΑ