Ενεργοποιήστε το νέο σας λογαριασμό στη διεύθυνση https://uregister.aueb.gr . Θα σας ζητήσει τηλέφωνο ή μέιλ & ΑΜΚΑ, καθώς και να δώσετε ένα νέο κωδικό με τον οποίο θα έχετε πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας, αλλά και σε όλες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές (e-class, Εύδοξος, Ακαδημαΰκή Ταυτότητα κ.λπ.)
από την Τετάρτη 7/10/2015 και μετά.

http://www.aueb.gr/pages/news/attachments/2452.pdf

Αρθρογράφος