Αναδημοσιεύουμε το άρθρο μιας νέας ομάδας που συμμετέχουν μεταξύ άλλων φοιτητές, απόφοιτοι και διδάσκοντες της σχολής μας.

Τα οικονομικά κατηγορούνται ως περιορισμένος, εσωστρεφής και διαμελισμένος κλάδος πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Δέκα χρόνια μετά την έλευση της κρίσης στην Ελλάδα, τα οικονομικά πανεπιστήμια εξακολουθούν να διδάσκουν τα νεοκλασικά θεωρήματα που πολλοί θεωρούν υπεύθυνα για την κρίση.

 

Ως φοιτητές οικονομικών, μαθαίνουμε να αναζητάμε γνώση μόνο στα συγγράμματά μας – θέλουμε όμως οι σπουδές μας να μας δίνουν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να ερευνήσουμε την πραγματική οικονομία, εργαλεία για να συγκρίνουμε διαφορετικές θεωρίες. Ως απόφοιτοι προγραμμάτων οικονομικής θεωρίας διαπιστώνουμε πως έχουμε ελλιπή μεθοδολογική βάση, τόσο φιλοσοφικά όσο και τεχνικά. Στο σύγχρονο κόσμο της διεπιστημονικότητας, ως οικονομολόγοι χρειαζόμαστε την κριτική από τις άλλες επιστήμες.

 

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που κουραστήκαμε από τη μονομερή εστίαση στα ορθόδοξα οικονομικά. Δεν εντοπίζουμε το πρόβλημα στη διδασκαλία των νεοκλασικών οικονομικών καθαυτή, αλλά στο γεγονός ότι μόνο η συγκεκριμένη σχολή βρίσκεται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών μας. Πιστεύουμε πως ένα ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών, που θα περιλαμβάνει διαφορετικές σχολές σκέψης, είναι απαραίτητο για ένα πιο ολοκληρωμένο πτυχίο οικονομικών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο θα μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά και κριτικά για οικονομικά ζητήματα, όπου οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται  θα έχει πρόσβαση σε νέα εργαλεία και μεθόδους για να εξελίξει τη σκέψη του. Επιδιώκουμε επίσης να περιγράψουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας της οικονομικής επιστήμης στο οποίο ο πλουραλισμός και η κριτική θα βρίσκονται στα θεμέλια της προσπάθειας για την ανάπτυξη της επιστήμης.

 

Ο άμεσος στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε ομάδες μελέτης, ώστε να γνωρίσουμε τις διάφορες οικονομικές σχολές σκέψης που δε συναντάμε στα μαθήματά μας. Θέλουμε ακόμα να οργανώσουμε ομιλίες και παρουσιάσεις, σε θέματα που μας ενδιαφέρουν ως φοιτητές και παραδοσιακά δεν έχουν θέση στις διαλέξεις μας.

 

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία  μας να συμβάλλει στη διαμόρφωση καταρτισμένων νέων οικονομολόγων. Διεκδικούμε να αλλάξει ο τρόπος που διδασκόμαστε οικονομικά στο πανεπιστήμιο και να συμπεριληφθούν οι λεγόμενες ‘ετερόδοξες’ θεωρίες στις σπουδές μας.

Facebook

Αρθρογράφος

External Auditor FTW