29/05/2020, 17.00 | Χώρος και κριτική στην κυρίαρχη οικονομική θεωρία: προς μία γεωγραφικά ευαίσθητη πολιτική οικονομία

Η πρωτοβουλία Critique προσκαλεί την Ελίνα Δρακάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) σε μια συζήτηση για τη σημασία του χώρου στις οικονομικές επιστήμες και σε μια αναζήτηση για ένα εναλλακτικό παράδειγμα κριτικής, που θα ενσωματώνει τόσο τις ιστορικές όσο και τις γεωγραφικές διαστάσεις στην εξήγηση των οικονομικών φαινομένων.

Μετά την παγκόσμια κρίση στην αυγή του 21ου αιώνα, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό των σύγχρονων οικονομικών. Κυρίως τα μακροοικονομικά μοντέλα, αλλά και άλλες σφαίρες της επιστήμης, μπήκαν στο μικροσκόπιο της κριτικής καθώς αδυνατούσαν να προβλέψουν αυτό που ζήσαμε. Παρόλα αυτά, στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών μας είναι σαν όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα να μην τέθηκαν ποτέ – η δε εμμονή στη διδασκαλία των νεοκλασικών οικονομικών δικαιολογείται στη βάση μια υποτιθέμενης επιστημονικής ανωτερότητας τους.

Η πρωτοβουλία Critique γεννήθηκε εξαιτίας της έλλειψης διεπιστημονικού διαλόγου στα οικονομικά. Σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε συζητήσεις που προωθούν τον πλουραλισμό.

Ο κύκλος σεμιναρίων ‘Αναζητώντας τη Σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη’ στοχεύει στην ανακάλυψη της έρευνας που παράγεται σήμερα από νέους ερευνητές, οι οποίοι ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια και εισάγουν νέα στοιχεία στο κυρίαρχο ρεύμα των οικονομικών.

(Η συζήτηση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά: https://meetingsemea13.webex.com/meet/critique.ath)

Facebook Event

Αρθρογράφος

External Auditor FTW